Na czasie i dobrze płatne – w takich profesjach kształcą wrocławskie szkoły przygotowujące do zawodu. Chcesz szybko znaleźć pracę i dobrze zarabiać? Sprawdź, co wybrać.

– Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach corocznie, przygotowując ofertę edukacyjną, analizują potrzeby rynku pracy oraz pozyskują do współpracy przedstawicieli biznesu. W chwili obecnej  absolwenci szkół zawodowych każdej specjalności, a zwłaszcza specjalności technicznych, bez problemu znajdują zatrudnienie – mówi Ewa Szczęch, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Współpraca z firmami oraz śledzenie rynku pracy stale rozwijają ofertę szkolnictwa branżowego. Poza zawodami popularnymi i znanymi od lat przyszli uczniowie do wyboru mają takie kierunki, które na popularności zyskały w ostatnich latach. – Od września 2019 oferujemy uczniom nowe kierunki takie jak fryzjer o specjalizacji barber, a także – we współpracy z firmą LG – automatyk i elektromechanik – mówi Wiesław Filipiak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jana Wł. Dawida 5.

W skład Zespołu wchodzi Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego (ZSZ nr 5). Na poziomie technikum kształcenie możliwe jest tam w zawodach: technik usług fryzjerskich oraz technik handlowiec. W szkole branżowej uczniowie mogą wybierać takie zawody jak: fryzjer, fotograf, krawiec, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, sprzedawca, stolarz, tapicer, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik,  mechanik pojazdów samochodowych, murarz–tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Barber z praktyką zagranicą

Uczniowie mogą liczyć na znacznie więcej niż przygotowanie do zawodu. – Na przykład w przypadku zawodów fryzjer, fryzjer o specjalizacji barber i technik usług fryzjerskich szkoła oferuje różne formy rozwoju kariery, takie jak staże zagraniczne, dodatkowe szkolenia, a także liczne konkursy jak np. o tytuł „Króla Fryzjerów” czy „Young Hair Master”. Uczeń, który ukończy szkołę w tym zawodzie zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji włosów, strzyżenia i stylizacji fryzur, a dodatkowo, przy wyborze specjalizacji barber, dowie się, jak profesjonalnie zadbać o męski zarost, który dziś gości na twarzach większości mężczyzn – zachęca dyrektor Filipiak.

Na ciekawy program mogą liczyć także np. uczniowie zdobywający zawód Mechanik pojazdów samochodowych. – Uczeń, który ukończy szkołę w tym zawodzie zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania, diagnozowania i naprawiania pojazdów samochodowych. Tym, co dla młodych ludzi zainteresowanych motoryzacją, jest najważniejsze, to możliwość codziennego oswajania się z samochodami. W czasie zajęć praktycznych uczniowie wraz z mistrzami szkolącymi zajmują się diagnostyką oraz naprawą różnych pojazdów silnikowych, od starych, klasycznych już dziś modeli, po najnowsze – sportowe – podkreśla Wiesław Filipiak.

Wszystko na budowie

Do zawodów związanych z budownictwem przygotowuje Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej. – Nasza szkoła istnieje już ponad 50 lat. W tym okresie „Budowlanka z Grabiszyńskiej”, bo tak o nas mówią, stworzyła swoją ciekawą historię i wypracowała wiele tradycji. Młodzież podejmująca u nas naukę może liczyć, między innymi, na solidne przygotowanie w zakresie rysunku odręcznego i technicznego, geometrii wykreślnej, jak również na poznanie nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym budownictwie. Rzetelna wiedza i szereg umiejętności zdobywanych przez naszych absolwentów, zapewniają im możliwości podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach budowlano-architektonicznych, a tym samym bardzo dobry start w dorosłe życie – przekonuje Grzegorz Łazorczyk – Dyrektor ZSB .

Technik budownictwa po ukończeniu szkoły posiada umiejętności w zakresie: kierowania robotami budowlanymi, prowadzenia dokumentacji budowy, sprawowania nadzoru budowlanego, wykonywania robót murarskich i tynkarskich, sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej, a także organizacji i kontrolowania robót budowlanych. Od roku szkolnego 2018/2019 szkoła uruchomiła również klasę z zawodem technik aranżacji wnętrz.

Nowocześnie

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 tworzą trzy szkoły. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy oferuje zawody: monter elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy kształci w zawodzie elektronik. Natomiast w Technikum nr 7 proponowane są zawody technik informatyk, technik teleinformatyk i technik telekomunikacji, a od września 2017 roku także nowy kierunek kształcenia: technik elektronik. – Tworzymy szkołę o nowoczesnej bazie, atrakcyjną, otwartą na potrzeby Wrocławia i regionu oraz współpracę ze środowiskiem gospodarczym, potrzeby Wrocławia i regionu. Jesteśmy szkołą, która przygotowuje uczniów do pracy w nowoczesnych obszarach aglomeracji wrocławskiej w branży teleinformatycznej i informatycznej oraz do podjęcia studiów wyższych, po pomyślnym zdaniu egzaminów zewnętrznych maturalnego i zawodowego – zapewnia Wiktor Ziętara, Wicedyrektor Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych.

Na który zawód warto zwrócić szczególną  uwagę?

– Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód. Idealny dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach

gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin – przekonuje wicedyrektor Ziętara. – Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętność tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek – dodaje.

Źródło: Gazeta Wyborcza 18 marca 2019