Miesiąc: Kwiecień 2019

Liczymy na podwójny rocznik

Podwójny rocznik jest dla szkół zawodowych szansą, ale i zagrożeniem. Z jednej strony trafi do nich znacznie więcej uczniów niż […]

Jak zostaje się zawodowcem?

Przyszłość zawodowców wygląda w ten sposób, że już w szkole mogą wybierać między pracodawcami. Dzięki temu młodzi ludzie w pracy […]

Firmy i szkoły coraz bliżej siebie

Klasy patronackie, praktyki czy staże stały się powszechnym modelem współpracy między szkołami zawodowymi i firmami. Pierwsze liczą na dostęp do […]