Wyszukiwarka

Opiekun osoby starszej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb kształcenia: stacjonarny lub zaoczny
Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: opiekun osoby starszej- 341202
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.02.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Realizowane przedmioty


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język migowy
3. Język obcy zawodowy (język angielski)
4. Podstawy socjologii
5. Psycholgia z elementami komunikacji interpersonalnej
6. Podstawy pomocy społecznej
7. Podstawy opieki nad osobą starszą
8. Elementy terapii zajęciowej

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych
1. Pracownia pierwszej pomocy 
2. Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
3. Pracownia pomocy społecznej
Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)

Kontakt:

sekretariat@zawodowcy.eu
+48 533 423 355
ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych