Wyszukiwarka

Opiekun w domu pomocy społecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb kształcenia: stacjonarny lub zaoczny
Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: opiekun w domu pomocy społecznej- 341203
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.03.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Realizowane przedmioty:


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
3. Polityka społeczna
4. Komunikacja interpersonalna i społeczna
5. Podstawy opieki
6. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
7. Język obcy zawodowy (język angielski)
8. Rewalidacja psychoruchowa
9. Język migowy

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:
1. Pracowania pierwszej pomocy
2. Pracownia usprawniania ruchowego
3. Pracownia opiekuńczo-wychowawcza
4. Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)

Kontakt:

sekretariat@zawodowcy.eu
+48 533 423 355
ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych