Wyszukiwarka

Opiekunka dziecięca

  • Ulotka rekrutacyjna
    Ulotka rekrutacyjna

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb kształcenia: stacjonarny lub zaoczny
Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: opiekunka dziecięca- 325905
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.04.Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Realizowane przedmioty:

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Język obcy zawodowy (język angielski)
2. Język migowy
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Anatomia, fizjologia dziecka
5. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
6. Wychowanie i edukowanie dziecka
7. Pielęgnowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
8. Zarys psychologii
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
10. Podstawowe aspekty opieki nad dzieckiem
11. Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą

Zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych:
1. Pracownia pielęgnowania dziecka
2. Pracownia wychowania dziecka
3. Pracownia wychowania przez sztukę
4. Pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej
5. Pracownia umiejętności interpersonalnych

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)

Kontakt:

sekretariat@zawodowcy.eu
+48 533 423 355
ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych