Wyszukiwarka

Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb kształcenia: stacjonarny
Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: terapeuta zajęciowy-325907
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.13.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Realizowane przedmioty


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Anatomia, fizjologia i patofizjologia
2. Język migowy
3. Język obcy zawodowy (język angielski)
4. Zarys psychologii
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Podstawy organizacji pracy terapeuty zajęciowego
7. Podstawy terapii zajęciowej
8. Prowadzenie dokumentacji terapeuty zajęciowego
9. Metody i techniki oceny funkcjonowania człowieka
10. Komunikacja interpersonalna

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
2. Technologia informatyczna w zawodzie
3. Pracownia komunikacji personalnej, społecznej, alternatywnej
4. Pracownia terapii zajęciowej
Praktyki zawodowe – 6 tygodni (210 h)

 

Kontakt:

sekretariat@zawodowcy.eu
+48 533 423 355
ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych