Zobacz jakie kierunki możemy Ci zaproponować

Policealna Szkoła Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu 
rok szkolny 2023/2024 
 

Nauka nastepujących kierunków:
 
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekunka dziecięca
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej
 Oferujemy:
 
 • darmową naukę
 • profesjonalne zaplecze dydaktyczne
 • wykłady z wykwalifikowaną kadrą
 • praktyki zawodowe
 • przygotowanie do pracy w kraju i za granicą
 Nauka w formie:
 
 • stacjonarnej (3 dni w tygodniu)
 • zaocznej (2 dni w weekendy)
 • nauka trwa 2 lata

 

 

Szkoła

Policealna Szkoła Edukacja Zawodowej w Wałbrzychu to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY! O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

REKRUTACJA

 

Kierunki

 

Terapeuta
zajęciowy
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny
Zawód: terapeuta zajęciowy-325907

Opiekun osoby starszej
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny lub zaoczny
Zawód: opiekun osoby starszej- 341202

Opiekun w domu pomocy społecznej
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny lub zaoczny
Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej- 341203

Opiekunka
dziecięca
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny lub zaoczny
Zawód: opiekunka dziecięca- 325905

 

 

Możliwość zdobycia nowych kompetencji,

a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy

 

ul. Jana Matejki 6, 58-300 Wałbrzych