Terapeuta Zajęciowy

Informacje ogólne


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia: stacjonarny


Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: terapeuta zajęciowy-325907


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.13.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

 

 

Realizowane przedmioty
 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Anatomia, fizjologia i patofizjologia
2. Język migowy
3. Język obcy zawodowy (język angielski)
4. Zarys psychologii
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Podstawy organizacji pracy terapeuty zajęciowego
7. Podstawy terapii zajęciowej
8. Prowadzenie dokumentacji terapeuty zajęciowego
9. Metody i techniki oceny funkcjonowania człowieka
10. Komunikacja interpersonalna
 

 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
2. Technologia informatyczna w zawodzie
3. Pracownia komunikacji personalnej, społecznej, alternatywnej
4. Pracownia terapii zajęciowej
Praktyki zawodowe – 6 tygodni (210 h)