Opiekun w domu pomocy społecznej

Informacje ogólne


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia: stacjonarny


Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: opiekun w domu pomocy społecznej- 341203


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.03.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

 

Realizowane przedmioty
 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
3. Polityka społeczna
4. Komunikacja interpersonalna i społeczna
5. Podstawy opieki
6. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
7. Język obcy zawodowy (język angielski)
8. Rewalidacja psychoruchowa
9. Język migowy

 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych

1. Pracowania pierwszej pomocy
2. Pracownia usprawniania ruchowego
3. Pracownia opiekuńczo-wychowawcza
4. Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami