Opiekunka dziecięca

Informacje ogólne


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia: stacjonarny


Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: opiekunka dziecięca- 325905


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: PO.04.Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

 

 

Realizowane przedmioty
 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Język obcy zawodowy (język angielski)
2. Język migowy
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Anatomia, fizjologia dziecka
5. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
6. Wychowanie i edukowanie dziecka
7. Pielęgnowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
8. Zarys psychologii
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
10. Podstawowe aspekty opieki nad dzieckiem
11. Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą

 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych

1. Pracownia pielęgnowania dziecka
2. Pracownia wychowania dziecka
3. Pracownia wychowania przez sztukę
4. Pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej
5. Pracownia umiejętności interpersonalnych

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)