Rekrutacja do Policealnej Szkoły Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu

 Zasady rekrutacji 
 

  1. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji do szkoły policealnej:
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zdjęcia legitymacyjne (2 szt.),
  • dowód osobisty do wglądu (w momencie wizyty w sekretariacie),
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku (skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły).

 Dokumenty do pobrania
 

ico  kwestionariusz.pdfKwestionariusz osobowy
ico  podanie.pdf, Podanie