Kierunki

Terapeuta
zajęciowy
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny
Zawód: terapeuta zajęciowy-325907

Opiekun osoby starszej
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny lub zaoczny
Zawód: opiekun osoby starszej- 341202

Opiekun w domu pomocy społecznej
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny lub zaoczny
Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej- 341203

Opiekunka
dziecięca
 

Czas nauki: 2 lata
Tryb: stacjonarny lub zaoczny
Zawód: opiekunka dziecięca- 325905