Opiekun osoby starszej

Informacje ogólne


Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb kształcenia: stacjonarny lub zaoczny


Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: opiekun osoby starszej- 341202


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.02.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

Realizowane przedmioty
 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język migowy
3. Język obcy zawodowy (język angielski)
4. Podstawy socjologii
5. Psycholgia z elementami komunikacji interpersonalnej
6. Podstawy pomocy społecznej
7. Podstawy opieki nad osobą starszą
8. Elementy terapii zajęciowej

 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych

1. Pracownia pierwszej pomocy 
2. Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
3. Pracownia pomocy społecznej
Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)